Flygfilm över skånska skogar.
På uppdrag av Graphoteket för HIBAB och Hässleholms kommun.  Propellermedia stod för alla större kameraåkningar. Flygfilm på låg och hög höjd.  Flygningar från 4:17 och framåt.